top of page

Privacy verklaring 2022

 

Ster Musicalfeestje is onderdeel van de eenmanszaken Charo Durán en Suzanne Klein.

 

De algemene gegevens van Charo Durán:

KVK nr.: 34323160

BTW nr.: NL 146449186B01

E-mailadres: info@stermusicalfeestje.nl

 

Toelichting
Middels deze privacyverklaring word je geïnformeerd hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. Ster Musicalfeestje respecteert de privacy van al haar klanten en de gebruikers van haar website.

Ster Musicalfeestje gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Ster Musicalfeestje. Wees je er dus van bewust dat Ster Musicalfeestje niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Ster Musicalfeestje.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De persoonsgegevens die door Ster Musicalfeestje worden verwerkt:
- Naam en achternaam, zoals door jou opgegeven
- E-mailadres

- Adresgegevens
- Telefoonnummer

Indien het relevant is voor de te leveren producten of diensten worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- Rekeningnummer (indien van toepassing)

 

Hoe komt Ster Musicalfeestje aan jouw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die Ster Musicalfeestje verwerkt, worden door jou zelf verstrekt middels bijvoorbeeld het invullen van een formulier (voor het aanvragen van een dienst of product, door de inschrijving op de nieuwsbrief of door gebruik van het contact formulier) op de website of in de les of doordat je gebruik maakt van de diensten van Ster Musicalfeestje.

 

Wat is het doel van de verwerking van de persoonsgegevens?
– Om contact met je te kunnen opnemen; Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Voor het afhandelen van jouw betaling; Wanneer je een product of dienst afneemt hebben we deze gegevens nodig om de factuur te kunnen verwerken.
– Het verwerken van persoonsgegevens als Ster Musicalfeestje hiertoe wettelijk verplicht is; Voor het doen van bijvoorbeeld de administratie is er een wettelijke verplichting om sommige gegevens te kunnen overleggen. Daarnaast worden de gegevens ook bewaard om aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

 

Hoe lang Ster Musicalfeestje gegevens bewaart

Ster Musicalfeestje bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
Als jij een dienst bij Ster Musicalfeestje hebt afgenomen bewaren wij jouw gegevens 7 jaar vanwege de fiscale bewaarplicht.

 

Delen met anderen

Ster Musicalfeestje verkoopt of deelt jouw gegevens niet aan/met derden. Ster Musicalfeestje verstrekt je persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Ster Musicalfeestje, wordt er een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ster Musicalfeestje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Met de volgende derden deelt Ster Musicalfeestje:
Partij voor hosting van de website en e-mail – Zij zorgen dat de website goed functioneert, Ster Musicalfeestje goed bereikbaar is per mail en dat de beveiliging hieromtrent in orde is. De gegevens zijn geanonimiseerd zichtbaar.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Ster Musicalfeestje in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan info@stermusicalfeestje.nl .  Ster Musicalfeestje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren.

 

Bezwaar maken op verwerking
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ster Musicalfeestje en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Ster Musicalfeestje een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Recht op indienen klacht

Ster Musicalfeestje wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Ster Musicalfeestje niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiligen

Ster Musicalfeestje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Ster Musicalfeestje verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@stermusicalfeestje.nl 

 

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de huidige site van Ster Musicalfeestje. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om geregeld deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze verklaring is het laatst gewijzigd op 20-9-2022.

bottom of page