top of page

Algemene voorwaarden Ster Musicalfeestje 2022

Boeking en betaling

1. Bij invullen van het boekingsformulier verbindt u zich aan deze algemene voorwaarden.

2. Boeking dient te geschieden middels het volledig invullen van het boekingsformulier. Na ontvangst zal Ster Musicalfeestje een bevestiging van de boeking per email sturen. Persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt (zie privacy statement)

3. Deelname is pas definitief en gegarandeerd na ontvangen van betaling.  Bij verzuim van betaling wordt na twee herinneringen een incassobureau ingeschakeld.

4. Betaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het ontvangst van de factuur.

Annulering

1. Volledige restitutie van het totaalbedrag, na de door ons gestuurde bevestiging per e-mail, is mogelijk tot 14 dagen voor aanvang van het feestje. Daarna kan er geen volledige restitutie of volledige vrijstelling van betaling meer worden verleend.

Gedeeltelijke restitutie -namelijk 40% van het totale bedrag- na de door ons gestuurde bevestiging per e-mail, is uitsluitend mogelijk, indien:

- u het feestje per e-mail annuleert, 14 dagen of korter voor de geplande datum.

Op geen enkele andere wijze kan er restitutie of enige vrijstelling van betaling worden verleend.

2. Ster Musicalfeestje behoudt zich het recht voor een activiteit te verzetten en/of te annuleren, wanneer de betaling niet vooraf op tijd is voldaan of de afspraken door de klant niet worden nagekomen.

3. Mocht een feestje onverhoopt niet door kunnen gaan, door bijvoorbeeld gebrek aan locatie, zal er een vervangende datum/locatie worden gezocht (meerprijs 50% voor klant).

4. Afzeggen van een feestje, om welke reden dan ook, kan kosteloos tot 14 dagen voor het geplande feestje. Zie punt “Annulering - punt 1”.

6. Als de klant te laat aankomt op de feestlocatie, wordt dit niet gecompenseerd met uitloop. 

 

Aansprakelijkheid

1. Ster Musicalfeestje is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan/van de cursist, of voor verlies, diefstal of beschadiging van de eigendommen van de cursist.

2. Deelnemen aan de feestjes is geheel op eigen risico.

3. Schade veroorzaakt door kinderen en/of meegenomen gasten wordt verhaald op de betreffende persoon.

Algemeen

1. Ster Musicalfeestje kan besluiten een klant de deelname tot het feestje te ontzeggen, b.v. bij wangedrag of een betalingsachterstand. De verplichting tot betaling van het totaal bedrag blijft dan bestaan.

2. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals, tijden, prijzen e.d.), indien er nog geen bevestiging van een boeking heeft plaatsgevonden vanuit Ster Musicalfeestje. Ster Musicalfeestje behoudt zich bij het afwezig zijn van bevestiging van een boeking, het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie.

3. Ster Musicalfeestje behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de algemene voorwaarden te wijzigen. De klanten zullen daarvan op de hoogte worden gesteld. De nieuwste versie is altijd terug te vinden op de website.

bottom of page